Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chełm Śląski

Chełmski Bon Żłobkowy

Chełmski Bon Żłobkowy

 

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/119/2020 z dnia 29 września 2020r. Rada Gminy Chełm Śląski wprowadziła „Chełmski Bon Żłobkowy”. Jest on formą świadczenia pieniężnego na rzecz rodzin z gminy Chełm Śląski i ma na celu częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym. Świadczenie przysługuje rodzicom dzieci w wieku do lat 3, mieszkającym na terenie gminy Chełm Śląski, którzy są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową i w ramach zapewnienia opieki nad swoim dzieckiem zawarli umowę z publicznym lub niepublicznym żłobkiem lub klubem dziecięcym. Świadczenie przysługuje również rodzicom, którzy między innymi z powodu ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, kontynuowania nauki w systemie dziennym, odbywania stażu lub szkolenia zawodowego nie są zatrudnieni i nie wykonują pracy zarobkowej. Wysokość świadczenia w ramach bonu żłobkowego wynosić będzie 300 złotych miesięcznie. Chełmski Bon Żłobkowy będzie przyznawany na wniosek rodzica na okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.

Wnioski o przyznanie Chełmskiego Bonu Żłobkowego na rok szkolny 2020/2021 można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim, ul. Techników 18 w godzinach pracy Ośrodka: poniedziałek, środka, czwartek 7:30-15:30 wtorek 7:30 – 17:00 piątek 7:30 – 14:00 od 02 listopada 2020 roku.

Szczegóły programu oraz druki wniosków znajdują się poniżej. Wnioski są również dostępne do pobrania w GOPS Chełm Śląski.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: