Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chełm Śląski

Plan działania GOPS Chełm Śląski 2020

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

NA LATA 2020 - 2021

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, ze zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:


 

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Terminy

1

2

3

4

5

1.

Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator

Opracowanie planu działania, o którym mowa w art.14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) i przekazanie do akceptacji Kierownikowi GOPS w Chełmie Śląskim. Podanie do publicznej wiadomości danych o osobie wyznaczonej na koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

30.09.2020 r.

2

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:

1) architektonicznym

2) cyfrowym

3) informacyjno -
komunikacyjnym.

Koordynator

 

 

Podanie do publicznej wiadomości na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami.

31.10.2020 r.

Realizacja w całym okresie działania koordynatora.

3

Analiza stanu obiektu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającym z przepisów ustawy.

Koordynator

Analiza stanu obiektu pod kątem spełniania minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikających z przepisów - art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.).

31.12.2020 r.

4

Dokonanie analizy pod kątem dostosowania obiektu do minimalnych wymagań dotyczących dostępności.

Koordynator

 

 

Sporządzenie informacji - wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( 9 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.).

31.01.2021 r.

5

Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej.

Koordynator

 

Sporządzenie informacji ze wskazaniem na wymagania o charakterze zapewniającym wsparcie np. pracownika, wolontariusza lub innej osoby wyznaczonej osoby wynikające z zapisów art. 7 ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.).

31.01.2021 r.

6

Monitorowanie działalności wynikającej z ustawy przykładowo w sprawie skarg i wniosków dotyczących ograniczeń w dostępności (Prezes Zarządu PFRON), które w procesie ich rozpatrzenia stosują decyzyjny nakaz wykonalności.

Koordynator

 

 

 

Prowadzenie rejestru informacji oraz prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim, a także prowadzenie spotkań, które będą prowadzone zespołowo z ewentualnym udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży architektonicznej itp.

Dwa razy do roku do 30 czerwca i 31 października

lub w przypadku konieczności wynikających ze zmiany przepisów.

8

Przygotowanie danych do raportu.

Koordynator

 

 

 

 

Zestawienie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad.

31.01.2021 r.

9

Sporządzenie raportu

Koordynator

Poddanie do akceptacji Kierownikowi Ośrodka, a następnie podanie jego treści do publicznej wiadomości na stronie BIP Ośrodka.

31.03.2021 r.

 

 

Zatwierdzam

 

 

…………………………...

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: