Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chełm Śląski

Karta Dużej Rodziny

 

KARTA DUŻEJ RODZINY - ZMIANY!

 

Uprzejmie informujemy, że od 09czerwca 2021r. każdy posiadacz aktywnej Karty Dużej Rodziny niezależnie czy posiada Kartę w formie tradycyjnej , elektronicznej czy obu może ją wyświetlać w aplikacji mObywatel.

 

Wszystkie aktywne karty uzyskują formę elektroniczną dotyczy to również tych osób które mają karty w tradycyjnej formie.

 

Dla obecnych posiadaczy kart nie wiąże się to z koniecznośćią spełniania żadnych dodatkowych formalności, warunkiem jest dostęp do aplikacji mObywatel.

 

 

Czym jest aplikacja mObywatel?

 

Aplikacja mObywatel to cyfrowy portfel na dokumenty i usługi. Dzięki aplikacji można m.in.:

 • bezpiecznie pobrać i okazać swoje dane,

 • realizować eRecepty bez podawania numeru PESEL,

 • przechowywać potwierdzenie odbytego szczepienia przeciwko COVID-19,

 • korzystać z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej.

Jest ona dostępna dla osób posiadających mTożsamość (posiadających PESEL oraz dowód osobisty) lub mLegitymację szkolną.

Osoby, które nie będą miały dostępu do mObywatela, będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

 

Karta Dużej Rodziny

Masz troje dzieci lub więcej? Dzięki Karcie Dużej Rodziny dostaniecie zniżki na różne towary i usługi  na przykład przejazdy kolejowe, kulturę i sport.

 


Kto może uzyskać Kartę Dużej Rodziny

Każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli

 • ojciec i matka,
 • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
 • dzieci.

Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.
Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny będą mogli uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni — w stosunku do co najmniej trojga dzieci — władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

Dzięki Karcie Dużej Rozdiny możesz dostać zniżki

Między innymi:

 • zniżki na przejazdy kolejowe — 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne — ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 50% ulgi opłaty za paszport — ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 75% ulgi opłaty za paszport — dzieci,
 • oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne.

Korzystaj z Karty Dużej Rodziny na telefonie — pobierz aplikację mKDR

W aplikacji mKDR:

Znak Karty Dużej Rodziny, którym oznacza się miejsca oferujące zniżki dla posiadaczy Karty. Przedstawia rodziców z trójką dzieci.

 • Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny

  Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Każdy członek rodziny może korzystać z Karty osobno.

  Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny":

  Korzystaj z Karty Dużej Rodziny na telefonie — pobierz aplikację mKDR

  W aplikacji mKDR:

 • wyświetlisz swoją Kartę na ekranie smartfona (po złożeniu wniosku),łatwo odszukasz miejsca, w których skorzystasz ze zniżek — po kategorii, lokalizacji czy wybranej frazie,

Na jak długo możesz uzyskać Kartę Dużej Rodziny:

 • rodzice na całe życie,
 • dzieci do ukończenia 18 lat,
 • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat, 
 • dzieci niepełnosprawne na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
   

Gdzie złożyć wniosek:
Wniosek można złożyć osobiście lub może to zrobić inna pełnoletnia osoba z rodziny (ojciec, matka, macocha,ojczym, dzieci) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim ul. Techników 18, lub za pośrednictwem internetu na portalu MRPiPS Emp@tia.


Jak wygląda Karta

Karta plastikowa ma jeden ogólnopolski wzór. Ma wymiary karty płatniczej: 54 x 85,6 mm. Na karcie znajdziesz następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • datę ważności Karty,
 • numer Karty,
 • skrótowiec KDR (Karta Dużej Rodziny) napisany alfabetem Braille'a,
 • zabezpieczenia przed podrobieniem.
Karta Dużej Rodziny - awers
Karta Dużej Rodziny - rewers

Karta mobilna jest wyświetlana w aplikacji mKDR po złożeniu wniosku:

Znajdziesz w niej następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • datę ważności Karty,
 • numer Karty,
 • znacznik upływającego czasu (potwierdzenie autentyczności Karty elektronicznej).

Dodatkowe informacje

Więcej informacji znajdziesz:


 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: