Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chełm Śląski

Deklaracja dostępności GOPS

Deklaracja dostępności

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności witryny internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim.

Wstęp do deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony:  www.gopschelmsl.naszops.pl

Dane teleadresowe jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim
siedziba: ul. Techników 18, 41-403 Chełm Śląski
tel.: 32 225-76-95 lub 575-222-740

e-mail: biuro@gops.chelmsl.pl
 

Data publikacji strony internetowej: 19.11.2018r.

Strona  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie internetowej

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),

  • skala szarości,

  • nawigacja po klawiaturze,

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

  • zwiększenie czytelności czcionki,

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 30.03.2020r.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim przeprowadzono samoocenę dostępności.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Halina Rechul-Borkowy
e-mail: biuro@gops.chelmsl.pl
Telefon: 32 225-76-95 wew. 103

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim zajmuje pomieszczenia na parterze budynku, do którego prowadzi jedno wejście z poziomu parkingu, dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych lub starszych.
Nie ma schodów, pętli indukcyjnych ani windy, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM)online.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz, wszystkie biura i wc(dostosowane do osób niepełnosprawnych) z wyłączeniem archiwum i serwerowni.
Obok budynku znajduje się ogólnodostępny parking.
Osoby korzystające z psów asystujących mogą z nimi wchodzić do biur GOPS-u

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: