Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chełm Śląski

Komunikat GOPS Chełm Śląski

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim


 

Zarządzeniem Nr 12.2020 z dnia 26. 08. 2020r Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim wyznaczył Koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim.

Funkcję pełni:

Pani Halina Rechul-Borkowy

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim jest realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim;

  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim;;

  • monitorowaniem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim

Pani Halina Rechul-Borkowy telefon: (32) 225-76-95

e-mail: h.rechul-borkowy@gops.chelmsl.pl

adres do korespondencji: ul. Techników 18, 41-403 Chełm Śląski

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: