Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chełm Śląski

Program "Czyste Powietrze"

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego  dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane jest w związku z Programem "Czyste Powietrze".

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powinna przedłożyć zaświadczenie o wysokości przeciętnego  miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

1. art. 411 ust. 10g ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony  środowiska (Dz.U. z 2020 poz. 1219  z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz.U. z 2020r. poz. 1713)

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: