Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chełm Śląski

Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy


Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

 

Podstawowe wymagania:

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,

 2. wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim, w godzinach od. 8.00 do 14.00.

 

Wnioski można pobrać i wypełnić na miejscu. Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

imię (imiona) i nazwisko

datę urodzenia

obywatelstwo

płeć

aktualny adres pobytu w Chełmie Śląskim.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci):

dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. Paszport),

informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski,

numer PESEL (należy mieć ze sobą potwierdzenia o nadaniu nr PESEL),

 

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

numer telefonu polskiego operatora,

adres poczty elektronicznej,

numer polskiego konta bankowego.

 

Виплата 300 злотих для громадян України

Особи, які мають право на отримання:

 1. громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,

 2. громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім’єю прибув на територію Республіки Польща у зв’язку з цими бойовими діями,

 3. дружина/чоловік громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,

 4. діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 та 3.

Основні вимоги:

 1. в’їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,

 2. занесені до реєстру PESEL.

Заяву на виплату цієї допомоги можна подати до міського центру соціального захисту у Chełm Śląski з 8 до 14.00.

 

Шаблони заяв можна буде отримати та заповнити на місці. Для заповнення заяви вам знадобляться наступні дані, які потрібно подати в заяві (ваші та неповнолітніх дітей):

ім’я (імена) та прізвище

дата народження

громадянство

стать

поточна адреса перебування у Chełm Śląski

Ви також повинні мати при собі документи (ваші та дітей):

документ, що є підставою для перетину кордону – тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)

інформація про дату в’їзду на територію Польщі

номер PESEL (ви повинні мати документ підтвердження про надання номера PESEL, видане урядом міста)

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять виплату (якщо вони є):

номер телефону польського оператора

адреса електронної пошти

номер польського банківського рахунку

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: