Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chełm Śląski

Dodatek gazowy

Utworzono dnia 26.01.2023

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

O refundację mogą się ubiegać gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych, czyli do ogrzewania domu. Refundacja nie należy się tym, którzy wykorzystują gaz np. tylko do gotowania lub do podgrzewania gazem wody użytkowej.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu lub mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kolejnym ważnym warunkiem jest kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe w przypadku dodatku gazowego jest takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Wniosek o refundację podatku VAT można składać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury za gaz w 2023 roku.

Ważne! Wniosek należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku trzeba załączyć:

  • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,

  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wniosek można składać:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim przy ul. Techników 18 lub,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poprzez platformę e PUAP (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym).

Przyznanie refundacji podatku VAT następuje w formie informacji przesłanej na wskazany adres poczty elektronicznej wnioskodawcy. Natomiast odmowa przyznania refundacji, uchylenie lub zmiana wysokości oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Wnioski można składać do 31 grudnia 2023.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 22

W poprzednim tygodniu: 47

W tym miesiącu: 117

W poprzednim miesiącu: 225

Wszystkich: 16078