Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chełm Śląski

Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Utworzono dnia 06.03.2023

 

Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 

Gmina Chełm Śląski otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim.

 

Dofinansowanie „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” wynosi: 65 737,98 zł i stanowi jednocześnie całkowitą wartość zadania.

Program ma na celu:
1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych,
2. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.
Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

 

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Usługi asystenta w całości finansowane są z Funduszu Solidarnościowego.

 

Dofinansowanie projektu: 65 737,98 zł

Całkowita wartość projektu: 65 737,98 zł

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 22

W poprzednim tygodniu: 47

W tym miesiącu: 117

W poprzednim miesiącu: 225

Wszystkich: 16078